Tin cậy

Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

jamaan
3.6MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 55.0 1 tháng trước

Mô tả của Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

Photo Lock App is completely free to hide unlimited photos and videos. Do you want your personal life really personal? Keep Secret your gallery and No need to worry when giving your smart phone to friends and family when Photo Lock app installed in your phone.

Top Features

☆ Hide Pictures & Videos: Your files will be secretly stored and can only be viewed in this app after a numeric PIN or Pattern is entered.

☆ Safe Browser: Surf through internet using safe browser and even download photos and videos which will be stored secretly inside this app. You can even bookmark your favorite sites to access them easily.

☆ App Lock: Powerful App Lock system to lock private and social apps along with Fingerprint AppLock option for compatible devices.

Advance Features

► Share to Hide
You can directly hide pictures and videos from phone gallery or SD card by sharing to Photo Lock app.

► Fake Vault
Create Fake vault with different password for storing fake photos and videos.

► Stealth Mode (Replace app icon)
Photo Lock app icon magically disappears and gets replaced with a secret icon e.g. News, weather, radio, etc. You can also start this app without icon from your phone's Settings/Apps/Photo Lock/MANAGE SPACE.

► Face Down Lock
The app will perform action given by you when your device faces downward. You can choose to close the app or open a website or other app in emergency.

► Fake Cover
Disguise your apps lock screen to prevent from breaking into your password. Fingerprint scanner and fake force close dialog will hide the real lock screen.

► Intruder Selfie
Automatically takes Intruder selfie when someone tries to break in your privacy by entering wrong password or pattern.

► Inbuilt Image Viewer and Video Player
Support Inbuilt Image Viewer to view pictures and slideshow them with transition effects.
Support Inbuilt Video Player to play videos with any media player installed in your phone.

► Uninstall Protection
Prevents Photo Lock app from being uninstalled from kids or strangers.
This app uses the Device Administrator permission.

This app uses Accessibility Service.

Quick Tips
✔ In order to Change PIN quickly go to Settings tab and click on Change Password.
✔ After you Hide Pictures and Videos, Export icon in Photo lock brings back your media whenever needed.
✔ Easily Change SlideShow interval using the Settings tab.
✔ Use Theme icon to make the Vault Lock Screen colorful so you don’t get bored.

---------FAQ--------

Q: If I uninstall the app, can I get my pictures back if I reinstall the app?
A: Re-installing cannot recover those deleted files. So please make sure to unhide and backup all your hidden files before uninstalling this app.

Q: What about if I lost my phone or broken?
A: Your files are stored only on your device and not online.

Q: Can I take out my media from this photo and video Locker?
A: Yes, you can easily export photos and videos using couple of steps

Q: Photos and videos are stored together or separately?
A: You can hide photos in photo locker and videos in videos locker inside this app.

Q: If I forgot my password?
A: If you Forget Password you can always Recover Password by your registered e-mail id and regain access to this app by click on forgot password option on lock pad

Need Help?
Feel free to mail us at: donnadanley247@gmail.com
Ảnh Khóa App là hoàn toàn miễn phí để ẩn hình ảnh và video không giới hạn. Bạn có muốn cuộc sống riêng tư của bạn thực sự cá nhân? Giữ bí mật bộ sưu tập của bạn và Không cần phải lo lắng khi đưa ra điện thoại thông minh của bạn cho bạn bè và gia đình khi hình ảnh Khóa ứng dụng được cài đặt trong điện thoại của bạn.

Top Tính năng

☆ Hide Hình & Video: các file của bạn sẽ được lưu trữ bí mật và chỉ có thể được xem trong ứng dụng này sau khi mã PIN số hoặc Pattern được nhập vào.

☆ Safe Browser: Surf qua internet sử dụng trình duyệt an toàn và thậm chí tải ảnh và video sẽ được lưu trữ bí mật bên trong ứng dụng này. Bạn thậm chí có thể đánh dấu các trang web yêu thích của bạn để truy cập chúng một cách dễ dàng.

☆ App Lock: Mạnh mẽ hệ thống App Lock để khóa các ứng dụng cá nhân và xã hội cùng với vân tay AppLock tùy chọn cho các thiết bị tương thích.

Tính năng tạm ứng

► Chia sẻ để Ẩn
Bạn có thể trực tiếp giấu hình ảnh và video từ bộ sưu tập điện thoại hoặc thẻ SD bằng cách chia sẻ để ảnh Khóa ứng dụng.

► Fake Vault
Tạo vault Fake với mật khẩu khác nhau để lưu trữ ảnh và video giả mạo.

► Stealth Mode (Thay thế biểu tượng ứng dụng)
Ảnh Khóa biểu tượng ứng dụng kỳ diệu biến mất và được thay thế bằng một biểu tượng bí mật ví dụ Tin tức, thời tiết, radio, vv Bạn cũng có thể bắt đầu ứng dụng này mà không có biểu tượng từ Cài đặt của điện thoại / Apps / Ảnh Khóa / quản lý không gian.

► Face Down Khóa
Ứng dụng sẽ thực hiện hành động do bạn khi thiết bị của bạn phải đối mặt xuống. Bạn có thể chọn để đóng ứng dụng hoặc mở một trang web hoặc ứng dụng khác trong trường hợp khẩn cấp.

► Bìa Fake
Ngụy trang ứng dụng của bạn khóa màn hình để ngăn chặn đột nhập vào mật khẩu của bạn. máy quét dấu vân tay và lực giả thoại gần sẽ ẩn màn hình khóa thực.

► Intruder tự sướng
Tự động chụp Intruder chụp ảnh tự sướng khi ai đó cố gắng để phá vỡ trong sự riêng tư của bạn bằng cách nhập sai mật khẩu hoặc mẫu.

► Găn Image Viewer và Video Player
Hỗ trợ Găn Image Viewer để xem hình ảnh và trình chiếu chúng với các hiệu ứng chuyển tiếp.
Hỗ trợ Găn Video Player để chơi video với bất kỳ media player được cài đặt trong điện thoại của bạn.

► Gỡ bỏ bảo vệ
Ngăn chặn hình ảnh Khóa ứng dụng không bị gỡ bỏ từ trẻ em hoặc người lạ.
Ứng dụng này sử dụng giấy phép Device Administrator.

Ứng dụng này sử dụng Khả năng tiếp cận dịch vụ.

Mẹo nhanh
✔ Để Thay đổi mã PIN nhanh chóng đi đến tab Cài đặt và click vào Change Password.
✔ Sau khi bạn Hide Pictures và Videos, biểu tượng xuất khẩu trong khóa Ảnh mang lại phương tiện truyền thông của bạn bất cứ khi nào cần thiết.
✔ Dễ dàng thay đổi trình chiếu khoảng cách sử dụng tab Settings.
✔ Sử dụng biểu tượng Theme để làm cho màn hình Vault Khóa đầy màu sắc để bạn không cảm thấy buồn chán.

--------- FAQ --------

Q: Nếu tôi gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng, tôi có thể nhận được hình ảnh của tôi trở lại nếu tôi cài đặt lại ứng dụng
A: Re-cài đặt không thể phục hồi các tập tin bị xóa. Vì vậy, hãy chắc chắn để thôi ẩn và sao lưu tất cả các file ẩn của bạn trước khi gỡ bỏ cài đặt ứng dụng này.

Q: Thế còn nếu tôi bị mất điện thoại hoặc bị hỏng
A: các file của bạn được lưu trữ chỉ trên thiết bị của bạn và không trực tuyến.

Q: Tôi có thể đưa ra phương tiện truyền thông của tôi từ hình ảnh và video này Locker
Trả lời: Có, bạn có thể dễ dàng xuất ảnh và video bằng vài bước

Q: Hình ảnh và video được lưu trữ cùng nhau hoặc riêng rẽ ?
A: Bạn có thể ẩn hình ảnh trong bức ảnh thay đồ và video trong video thay đồ bên trong ứng dụng này.

Q: Nếu tôi quên mật khẩu của tôi
A: Nếu bạn quên mật khẩu bạn luôn có thể Khôi phục Mật khẩu của id e-mail đã đăng ký và lấy lại quyền truy cập vào ứng dụng này bằng cách nhấp chuột vào tùy chọn mật khẩu quên trên khóa pad

Cần Giúp đỡ?
Lòng mail cho chúng tôi tại địa chỉ: donnadanley247@gmail.com

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

4.6
5
5
3
4
2
3
0
2
0
1
0

Đánh giá Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Photo Lock App - Hide Pictures & Videos, hãy là người đầu tiên!

Cờ Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng jamaan
Cửa hàng jamaan 13 11.06k

Thông tin APK về Photo Lock App - Hide Pictures & Videos

Phiên bản APK 55.0
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Donna Danley


Tải về Photo Lock App - Hide Pictures & Videos APK
Tải về